Program Kongresu 2007

Drukuj

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

"W trosce o zdrowie publiczne Polaków"

10-12 MAJA 2007 r.

PROGRAM

CZWARTEK 10.05.2007

LP

GODZINA

TEMAT

MIEJSCE

1

15.00

-

17.30

Uroczyste otwarcie I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Państwej Inspekcji Sanitarnej "W trosce o zdrowie publiczne Polaków"

Teatr Narodowy

2

Wystąpienie zaproszonych Gości

Teatr Narodowy

3

Wykład inauguracyjny

Teatr Narodowy

4

19.00

Uroczysta kolacja

Hotel Gromada

 

PIĄTEK 11.05.2007

SESJA PLENARNA

LP

GODZINA

TEMAT

PRELEGENT

CZAS

MIEJSCE

1

09.00

-

09.10

Otwarcie Konferencji

Dr n. med. Andrzej Wojtyła

10 min

Hotel Gromada

2

09.10

-

09.25

Wykład nt. Zdrowia Publicznego

Dr n. med. Przemysław Biliński

15 min

Hotel Gromada

3

09.25

-

09.40

Państwowa Inspekcja Sanitarna stare – nowe wyzwania

Prof. dr n. med. Mirosław Wysocki

15 min

Hotel Gromada

4

09.40

-

09.55

Nowe zdrowie publiczne

Prof. L. Wdowiak Konsultant Krajowy ds. Zdrowia Publicznego

15 min

Hotel Gromada

5

09.55

-

10.10

Promocja zdrowia jako podstawowe narzędzie zdrowia publicznego

Dr Jacek Łuczak

15 min

Hotel Gromada

6

10.10

-

10.25

Ocena jakości systemu nadzoru epidemiologicznego

Prof. A. Zieliński – Zakład Epidemiologii PZH

15 min

Hotel Gromada

7

10.25

-

10.40

Problematyka związana z zagrożeniem pandemią grypy

Prof. L. Brydak – Krajowy Ośrodek ds. Grypy, PZH

15 min

Hotel Gromada

8

10.40

-

10.55

Inwazyjna choroba meningokokowa – aktualna sytuacja epidemiologiczna

Prof. W. Hryniewicz – Instytut Leków (KOROUN)

15 min

Hotel Gromada

10.55

-

11.25

KAWA

30 min

Hotel Gromada

9

11.25

-

11.40

Epidemiologia chorób niezakaźnych a zdrowie publiczne

Prof. W. Zatoński – Instytut Onkologii

15 min

Hotel Gromada

10

11.40

-

11.55

Ustawa z dn. 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia w relacji z przepisami wspólnotowymi

Mec Maria Grochowska

15 min

Hotel Gromada

11

11.55

-

12.10

Nowe prawodawstwo chemiczne REACH

Dr Jerzy Majka, Inspektor ds. Substancji i Preparatów Chemicznych

15 min

Hotel Gromada

12

12.10

-

12.25

Zastosowanie promieniowania jonizującego w medycynie

Prof. dr hab. med. Jerzy Walecki

15 min

Hotel Gromada

13

12.25

-

12.40

Aktualne zagrożenie zdrowia ludności wynikające z nieodpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Polski w świetle badań PIS

Dr n. med.. Dorota Maziarka – PZH

15 min

Hotel Gromada

14

12.40

-

12.55

Możliwość zastosowania systemów geoinformacyjnych w działalności organów PIS na przykładzie zintegrowanego nadzoru nad jakością wody

Dr Janusz Świątczak – PZH

15 min

Hotel Gromada

15

12.55

-

13.10

 Polska Terminologia Medyczna

Dr n. med..Aleksander Tulczyński -Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej

15 min

Hotel Gromada

13.30

-

14.45

OBIAD

75 min

Hotel Gromada

 

 SESJA PANELOWA

PANEL 1: ZDROWIE PUBLICZNE

PANEL 2: EPIDEMIOLOGIA

GODZINA

TEMAT

PRELEGENT

CZAS

GODZINA

TEMAT

PRELEGENT

CZAS

15.15-15.35

Narodowy Program Zdrowia 2006 - 2015 – zadania dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dr n. med. Krzysztof Kuszewski - PZH

20 min

15.15-15.30

Rola definicji przypadków w nadzorze epidemiologicznym nad chorobami zakaźnymi

Mgr M.P. Czarkowski –  Zakład Epidemiologii PZH

15 min

15.35-15.55

„Zdrowie subiektywne młodzieży w okresie pokwitania i dorastania w Polsce”

Dr n. med. Anna Oblacińska – Instytut Matki i Dziecka

20 min

15.30-15.45

Organizacja nadzoru epidemiologicznego w Polsce, współpraca z WHO 

Dr P. Stefanoff – Zakład Epidemiologii PZH

15 min

15.55-16.15

Pierwszy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – podejście WHO

Dr n.med.Paulina Miśkiewicz – Dyrektor Biura WHO w Polsce

20 min

15.45-16.00

Zgłaszalność biegunek dzieci do lat 2 w Wielkopolsce – rzeczywistość czy fikcja.

Dr n. med.H. Rokossowski, A. Trybusz (WSSE, Poznań)

15 min

16.15-16.30

KAWA

15 min

16.00-16.15

Zachorowania na biegunki dzieci do lat 2 na terenie woj. Podkarpackiego w latach 2004 – 2006.

Dr W. Burzyński (WSSE, Rzeszów)

15 min

16.30-16.40

Współpraca środowiskowa w realizacji przedsięwzięć inicjowanych przez PIS na poziomie krajowym

Mgr Elżbieta Łata – GIS, Partnerzy programów

10 min

16.15-16.30

Rola Inspekcji Sanitarnej w realizacji programów eradykacji chorób zakaźnych WHO

Dr M. Rosińska – Zakład Epidemiologii PZH

15 min

16.40-18.20

Współpraca środowiskowa w realizacji przedsięwzięć inicjowanych przez PIS na poziomie wojewódzkim i lokalnym

Wystąpienia prezenterów z WSSE i PSSE podanych poniżej

 

16.30-16.45

Zakażenia szpitalne, problemy lekooporności – zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dr P. Grzesiowski – Narodowy Instytut Leków

15 min

16.40-16.50

Dni Filmu Młodzieżowego – Profilaktyka HIV/ AIDS

Mgr Renata Opiela – WSSE Szczecin

10 min

16.45-17.00

KAWA

15 min

16.50-17.00

MAT-Wygrywa Miłość Akceptacja Tolerancja

Mgr Maria Siwak – WSSE Białystok

10 min

17.00-17.15

Pracownia Leptospiry WSSE we Wrocławiu – 60 lat pracy.

Mgr U. Litarska (WSSE, Wrocław)

15 min

17.00-17.10

„Moje Dziecko Idzie do Szkoły”

Mgr Hanna Gaertner-Wieland – WSSE Poznań

10 min

17.15-17.30

Ogniska zatruć pokarmowych związane ze spożyciem pokarmu skażonego Listeria momocytogenes na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2005r.

Dr n. med..E. Narolska (WSSE, Bydgoszcz)

15 min

17.10-17.20

„Moje czyste podwórko”

Mgr Agnieszka Noculak – WSSE Bydgoszcz

10 min

17.30-17.45

Epidemiologia zakażeń HCV na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Dr n. med..E. Narolska (WSSE, Bydgoszcz)

15 min

17.20-17.30

Festiwal Piosenki o Zdrowiu

Dr n. med. Agata Wolska – WSSE Warszawa

10 min

17.45-18.00

Przypadki inwazyjnej choroby meningokowej w woj. Opolskim w okresie od 10.10.2005 do 31.01.2007.

Mgr U. Posmyk (WSSE, Opole)

15 min

17.30-17.40

„Czysta i Piękna Zagroda, Estetyczna Wieś”

Mgr Maria Leokajtis – WSSE Olsztyn

10 min

18.00-18.15

System elektronicznego nadzoru epidemiolog. (GISK-NET)

Dr M. Ilnicki – Główny Inspektorat Sanitarny

15 min

17.40-17.50

Obchody Dnia Seniora

Mgr Magdalena Odrowąż-Mieszkowska – WSSE Wrocław

10 min

 

 

 

 

17.50-18.00

„Dbamy o Nasze Mamy” Dziecięca Kampania Przeciw Rakowi

Mgr Aneta Wojewodzic – WSSE Kraków

10 min

 

 

 

 

18.00-18.10

Obchody Miesiąca Profilaktyki Raka Piersi

Mgr Joanna Głogowska – WSSE Opole

10 min

 

 

 

 

18.10-18.20

Powiatowa Kampania „Razem Przeciw Uzależnieniom”

Mgr Tadeusz Pióro – PSSE Brzozów

10 min

 

 

 

 

18.20-18.30

Powiatowy Przegląd Programów Artystycznych Promujących Zdrowie

Dr Elżbieta Jamroży – PSSE Choszczno

10 min

 

 

 

 

18.20

KONIEC

 

18.15

KONIEC

 

 

 

PANEL 3: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

PANEL 4: HIGIENA ŚRODOWISKA

 

GODZINA

TEMAT

PRELEGENT

CZAS

GODZINA

TEMAT

PRELEGENT

CZAS

MIEJSCE

15.15-15.45

Urzędowa kontrola żywności w świetle przepisów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 882/2004

Mgr inż. Katarzyna Poskoczym – Naczelnik Wydziału w Dep. BŻiŻ

30 min

15.15-15.45

Detergenty – wymagania w swietle UE dla wprowadzających do obrotu.

Dr Michał Skowron – Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych

30 min

Hotel Gromada

15.45-16.05

Urzędowa kontrola żywności zmodyfikowanej genetycznie

Mgr inż. Emilia Kalińska – specjalista w Dep. BŻiŻ

20 min

15.45-16.15

Prekursorzy narkotyków – ich nielegalne użycie.

Przedstawiciel Centralnego Biura Śledczego KGP

30 min

Hotel Gromada

16.05-16.35

Aktualne problemy dot. nadzoru sanitarnego gt. w rozlewniach wód naturalnych

Dr n. med. Teresa Latour – Kierownik Zakładu Tworzyw Uzdrowiskowych PZH

30 min

16.15-16.45

Produkty bio-bójcze w obrocie – wymagania

Dr Barbara Jaworska-Łuczak – Urząd Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

30 min

Hotel Gromada

16.35-16.50

KAWA

15 min


16.45-17.10

Dyskusja-pytania

Edyta Mięgoć - st. Specjalista Dep. Higieny Środowiska

20 min

Hotel Gromada

16.50-17.20

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w świetle przepisów rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006

Dr med. Janusz Ciok – Instytut Żywności i Żywienia

30 min

17.10-17.25

KAWA

15 min

Hotel Gromada

17.20-17.50

Suplementy diety, środki specjalnego żywieniowego przeznaczenia – przepisy prawne, nadzór, aktualne problemy

Mgr inż. Paulina Wałdowska – specjalista w Dep. BŻiŻ

30 min

17.25-17.55

Centralny rejestr chorób zawodowych w świetle metodologii statystyki unijnej (EUROSTAT)

Prof. Neonila Szeszenia – Dąbrowska, IMP w Łodzi

30 min

Hotel Gromada

17.50-18.20

Bezpieczeństwo zdrowotne mat. i wyrobów do kontaktu z żywności – nadzór organów PIS

Dr n. med. Kazimiera Ćwiek-Ludwicka – Kierownik Prac. Badania Wyrobów do Kontaktu z Żywnością PZH

30 min

17.55-18.25

Wybrane problemy orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych

Dr Ewa Wągrowska – Koski, IMP w Łodzi

30 min

Hotel Gromada

18.20

KONIEC

 

18.25

KONIEC

 

Hotel Gromada

 

 

SOBOTA 12.05.2007

SESJA PANELOWA

 

PANEL 1: ZDROWIE PUBLICZNE

PANEL 2: EPIDEMIOLOGIA

LP

GODZINA

TEMAT

PRELEGENT

CZAS

GODZINA

TEMAT

PRELEGENT

CZAS

1

09.00 - 09.20

Podsumowanie I Dni Otwartych PIS

Dr n. med. Andrzej Wojtyła; Mgr Elżbieta Łata

20 min

9.00 - 9.15

Wyniki badania czułości nadzoru nad chorobami zakaźnymi w PSSE w Zwoleniu.

Dr Kacperczyk – Baran (PSSE, Zwoleń)

15 min

2

09.20 - 11.40

Organizacja I Dni Otwartych PIS – październik 2006

Przedstawiciele PIS w województwach:  WSSE Katowice - Dr n. med. Anna Sachs, WSSE Białystok - Mgr Maria Siwak, WSSE Szczecin - Mgr Renata Opiela, PSSE Kutno - Dr inż. Celina Marciszewska

140 min

9.15 - 9.30

Współpraca transgraniczna Państwowej Inspekcji Sanitarnej ze służbami sanitarnymi Republiki Białorusi i Litwy w zakresie wspólnego bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego

Dr J. Siemionkowicz (WSSE, Białystok)

15 min

3

11.40 - 12.00

Projekt zorganizowania II Dni Otwartych w PIS (przed sezonem letnim)

 

20 min

9.30 - 9.45

Nadzór nad chorobami odzwierzęcymi w Unii Europejskiej – Europejskie sieci nadzoru, wymogi EDDC oraz EFSA. Koordynacja działań nadzoru epidemiologicznego i weterynaryjnego

Dr M. Sadkowska-Todys - Zakład Epidemiologii PZH

15 min

4

 

 

 

 

9.45 - 10.30

DYSKUSJA

 

45 min

5

12.00

KONIEC

 

10.30

KONIEC

 

 

 

PANEL 3: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

PANEL 4: HIGIENA ŚRODOWISKA

 

GODZINA

TEMAT

PRELEGENT

CZAS

GODZINA

TEMAT

PRELEGENT

CZAS

MIEJSCE

9.00 - 9.40

Ustawa z dn. 30 marca 2001 r. o kosmetykach oraz akty wykonawcze do tej ustawy – nadzór nad kosmetykami, obowiązki przedsiębiorców

Mgr inż. Izabela Burzyńska - główny specjalista w Dep. BŻiŻ, GIS

40 min

9.00 - 9.30

Projekt ustawy o bezpieczeństwie zdrowotnym wody

Izabela Fengler - Dyrektor Dep. Higieny Środowiska, GIS

30 min

Hotel Gromada

9.40 -10.40

Krajowy System Informowania o Kosmetykach Wprowadzanych do Obrotu

Dr n. med. Małgorzata Kotwica - Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

60 min

9.30 -10.15

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda    przeznaczona do spożycia przez ludzi - INTERPRETACJA

Bogna Wichrowska - ekspert GIS

45 min

Hotel Gromada

 

 

 

 

10.15 -10.30

Pytania, dyskusja

 

15 min

Hotel Gromada

 

 

 

 

10.30 -10.50

KAWA

 

20 min

Hotel Gromada

 

 

 

 

10.50 - 11.20

Potencjalne skutki zdrowotne narażenia ludności w Polsce na pył PM10

Dr Janusz Świątczak, Dr Krzysztof Skotak - PZH

30 min

Hotel Gromada

 

 

 

 

11.20-11.40

Podsumowanie, dyskusja

 

20 min

Hotel Gromada

10.40

KONIEC

 

11.40

KONIEC

 

Hotel Gromada

 

12.30

PODSUMOWANIE

Dr n. med. Andrzej Wojtyła

Hotel Gromada